Župa svetog Nikole biskupa

JASTREBARSKO

Župno pastoralno vijeće

Župno pastoralno vijeće je savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika vjernika-laika i osoba koje u župi imaju udjela u pastoralnoj službi. Njegova je zadaća pružanje pomoći župniku u promicanju i ostvarivanju pastoralnog djelovanja. Članovi Župnog pastoralnog vijeća su župnik, aktivni svećenici u župi, osobe zadužene pastoralom u župi, predstavnik redovničkih zajednica te župe i predstavnici vjernika-laika. Članovi Vijeća, kao župnikovi savjetnici i aktivni suradnici, mogu biti samo praktični vjernici. Njihov broj ovisi o veličini i karakteru župe, od najmanje tri do najviše trideset članova, uključujući one koji su to po službi (aktivni svećenici, časne sestre, katehisti). Veći dio članova izabiru ili predlažu sami župljani na način koji je za pojedinu župu najprikladniji, a manji dio članova Vijeća može imenovati župnik. Sve izabrane i imenovane kandidate župnik predlaže Ordinariju na odobrenje. Vijeće se konstituira odobrenjem Ordinarija. Mandat traje 5 godina. Predsjednik Vijeća je župnik koji saziva sjednice Vijeća, određuje dnevni red i predsjeda im, a u slučaju spriječenosti sjednicu može voditi i jedan od članova Vijeća kojem to župnik povjeri. Sjednice Vijeća se održavaju najmanje dva puta godišnje, odnosno po potrebi i češće.

Župno pastoralno vijeće razmatra sva pitanja koja su povezana s vjerskim životom i pastoralnim djelovanjem župe, pripravlja djelatne prijedloge i zaključke te se brine za njihovo provođenje (čl. 16. Pravilnika). Isti članak ističe kao vlastite zadaće Župnog pastoralnog vijeća one koje se odnose na život župnog zajedništva, te poslanje u naviještanju, bogoslužju i služenju, dok o glavnim zadaćama govori čl. 17.:

  • proučavanje stvarnih prilika u župi te prilagođavanje nadbiskupskih pastoralnih planova svojim prilikama
  • planiranje, pripremanje i provjeravanje pastoralnog djelovanja u župi i u međužupskom pastoralu
  • težnja zajedničkom pastoralu po planu Nadbiskupije
  • poticanje, u duhu jedinstva i zajedništva, različitosti karizmi i službi
  • podudaranje molitve i djela za rast duhovnih zvanja

Dekretom od 11. travnja 2000. (br. 1054/2000) zagrebački nadbiskup Josip Bozanić odredio je da se u svim župama Zagrebačke nadbiskupije osnuje, odnosno obnovi, Župno pastoralno vijeće, kako to predviđa Zakonik kanonskog prava. Nadbiskup je dao Smjernice, u kojima je odredio da se 14. svibnja 2000. u svim župama provedu izbori, te da župe svoj popis članova do 23. VII. 2000. pošalju na potvrdu Nadbiskupskom duhovnom stolu.

Dekretom od 21. listopada 2010. (br. 2566/2010), a u skladu sa čl. 11 i 12. Pravilnika župnog pastoralnog vijeća u Nadbiskupiji zagrebačkoj (Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke, br. 2/2000., str. 51), na pet godina potvrđuju se izabrani i predloženi članovi Župnog pastoralnog vijeća župe SV. NIKOLE BISKUPA, JASTREBARSKO:

Mirko Bakšić
Ljerka Boričević
Marijan Bingula
Vlatka Budinšćak
Sunčica Gregorić
Kornelije Grgić, župni vikar
Ivica Jambrović
Jasna Klemenić
Mirela Kovačević
Miroslav Kozjan
Đurđa Medvedovski
Andrea Miholić
Ana Novosel
Otello Perucci
Smiljana Popović
Ljubica Pozderac
Nada Puškar
s. Paula Puzjak
Stjepan Rožanković, župnik
Dragica Rubinić
Miroslav Sirovica
Vladimir Sirovica
Ivanka Šember
Stjepan (Nino) Škrabe
Miljenko Štefić
Fra Velimir Tomašković
Ivan Vlašić