Župa svetog Nikole biskupa

JASTREBARSKO


SVECI MJESECA - SVIBANJ

1Sveti Josip Radnik
1Sveti Jeremija
1Sveti Riccardo Pampuri
1Sveti Pellegrino Laziosi
2Sveti Atanazije
2Sveti José María Rubio y Peralta
2Sveti Josip patrijarh
3Sveti Filip i Jakov
3Sveti Stanisław Kazimierczyk
3Blaženi Edoardo Giuseppe Rosaz
4Sveti Florijan
4Blaženi Jean-Martin Moÿe
4Blaženi Julijan iz Bala
5Sveti Nunzio Sulprizio
5Sveti Gotthard
5Sveta Judita
6Blažena Caterina Troiani
6Blažena Anna Rosa Gattorno
6Sveti François de Laval
7Sveti Dujam
7Blažena Gizela Ugarska
7Sluga Božji Šimun Filipović
8Sveta Ruža Venerini
8Sveta Ida iz Nivellesa
8Sveti Viktor Maur
9Sveti Kristofor
9Sveti Izaija
9Sveti Pahomije
10Blaženi Ivan Merz
10Gospa Trsatska
10Sveti Ivan de Ávila
11Sveti Franjo de Geronimo
11Sveti Ignacije iz Laconija
11Sveti Job
12Sveti Leopold Bogdan Mandić
12Sveti Pankracije
12Sveta Laura Montoya
13Gospa Fatimska
13Sveti Andrija Hubert Fournet
13Sveti Servacije
14Sveti Matija
14Sveta Maria Domenica Mazzarello
14Sluga Božji Lino Maupas
15Sveti Izidor ratar
15Sveti Mihael Garicoïts
15Sveta Sofija
16Sveti Ivan Nepomuk
16Sveti Andrija Bobola
16Sveti Ubald
16Službenica Božja Žarka Ivasić
17Sveti Pascual Baylón
17Sveti Simon Stock
17Blažena Antonia Mesina
18Sveti Ivan I.
18Sveti Feliks iz Cantalicea
18Sveti Erik Švedski
19Sveti Celestin V.
19Sveti Ivo Hélory
19Sveta Maria Bernarda Bütler
20Sveti Bernardin Sienski
20Sveti Antonino Pierozzi
20Sveta Sara
21Sveti Eugène de Mazenod
21Sveti Cristóbal Magallanes Jara
21Sveti Heming
22Sveta Rita iz Cascije
22Sveta Julija s Korzike
22Sveta Dulce Lopes Pontes
22Sluga Božji Lovro Milanović
23Sveti Ivan Krstitelj de' Rossi
23Sveti Ivo iz Chartresa
23Sveta Eufrosina iz Polocka
24Marija pomoćnica
24Sveti Vinko Lerinski
24Sveta Estera
25Sveti Urban
25Sveti Beda Časni
25Sveti Zakej
26Uzašašće Gospodinovo (Spasovo)
26Sveti Filip Neri
26Sveta Marija Magdalena de' Pazzi
26Sveta Mariana de Paredes
27Sveti Augustin Canterburyjski
27Sveti Grgur VII
27Blaženi Lojze Grozde
28Sveti German Pariški
28Blažena Maria Bartolomea Bagnesi
28Blažena Margaret Pole
29Sveta Uršula Ledóchowska
29Sveti Euzebije i Polion
29Sveta Bona iz Pise
30Sveta Ivana Orleanska
30Sveti Ferdinand III
30Sveti Gavin iz Porto Torresa
31Pohod Blažene Djevice Marije
31Sveta Petronila
31Majka Božja od Kamenitih vrata

DEKANAT

O ŽUPI

ZAJEDNICE

LINKOVI

Mjesec    Dan     

Svetac dana - Sveti Ivan Krstitelj de' Rossi

Sveti Ivan Krstitelj de' Rossi

Sveti Ivan Krstitelj de' Rossi

Današnji sveti zaštitnik je Ivan Krstitelj (Giovanni Battista) de' Rossi, talijanski svećenik, prijatelj nevoljnika i siromaha. Rodio se 22. veljače 1698. u selu Voltaggiu (provincija Alessandria, Pijemont) kao dijete siromašnih i pobožnih roditelja. Školovao se u Genovi, a već kao trinaestgodišnji dječak došao je u Rim, gdje je njegov rođak Lorenzo de' Rossi bio kanonik. Studirao je u glasovitom isusovačkom Rimskom kolegiju, naprije književnost a zatim filozofiju. Odlučio je postati svećenik, teologiju studirao kod dominikanaca, a zaređen je 1721. Pomogao je kod osnivanja skloništa za žene beskućnice. Djelovao je od 1731. kao kanonik u rimskoj crkvi Santa Maria in Cosmedin kao apostol mladeži, a svoj rad proširio je na sve slojeve rimskoga društva. Naročitu aktivnost razvio je među siromasima, bolesnicima, u javnim bolnicama i ubožnicama. Pučki misionar i vjeroučitelj, družio se s kirijašima, seljacima, pastirima, beskućnicima, prosjacima, prostitutkama, zatvorenicima i tamničarima. Prozvali su ga „drugim Filipom Nerijem“. Bio je krhka zdravlja, bolovao od epilepsije, pa je imao srca i za druge bolesnike. Godinama nije želio ispovijedati jer se bojao da u ispovjedaonici ne doživi epileptički napad. Kad se oslobodio toga straha, postao je glasoviti ispovjednik i propovjednik. Satima je ispovijedao, a posebno se posvetio ljudima bez naobrazbe i okorjelim grešnicima. Svojom blagošću, strpljivošćom i dobrotom privlačio je mnoge izgubljene duše.

Kako bi se što više mogao posvetiti svom poslanju, bio je oslobođen zajedničkog moljenja časoslova, na što je kao kanonik bio obvezan. Bolestan i isrcpljen, preselio je u bolnicu Santissima Trinita dei Pellegrini, gdje je preuzeo duhovnu brigu za redovnike Milosrdne braće svetog Ivana od Boga, koji su se bavili dvorbom bolesnika. Uzor mladim svećenicima, osnivač Pobožnog saveza svjetovnih svećenika, i pored svoje bolesti bio je neobično aktivan pa se njegovoj strpljivosti i svetosti divio cijeli Rim. Okružen sveopćim poštovanjem, preminuo je u Rimu na današnji dan, 23. svibnja 1764. Blaženim ga je 1860. proglasio papa Pio IX, a svetim 1881. papa Leon XIII. Posvećena su mu mnoga naselja, župe i crkve širom Italije i svijeta.

Sveti Ivan Krstitelj de' Rossi

Slika: Sveti Ivan Krstitelj de' Rossi

Sveti Ivan Krstitelj de' Rossi

Slika: Sveti Ivan Krstitelj de' Rossi

Sveti Ivan Krstitelj de' Rossi

Slika: Sveti Ivan Krstitelj de' Rossi

Sveti Ivan Krstitelj de' Rossi

Slika: Sveti Ivan Krstitelj de' Rossi

Sveti Ivan Krstitelj de' Rossi

Slika: Sveti Ivan Krstitelj de' Rossi

Sveti Ivan Krstitelj de' Rossi

Slika: Sveti Ivan Krstitelj de' Rossi

Svetac dana - Sveti Ivo iz Chartresa

Sveti Ivo iz Chartresa

Sveti Ivo iz Chartresa

Sveti Ivo (Ives, Yves ili Yvo) iz Chartresa (latinski: Ivonis Carnutensis), francuski biskup, redovnik augustinac i crkveni pravnik, rođen je oko 1040. u Beauvaisu (departman Oise, Pikardija, sjeverna Francuska), kao sin plemićke obitelji. Studirao je u Parizu i u opatiji Bec (Le Bec-Hellouin, Normandija) filozofiju i teologiju, a specijalizirao je kanonsko pravo. Učitelj mu je bio glasoviti talijanski benediktinac Lanfranc, a studirao je zajedno s velikim teologom, svetim Anzelmom iz Canterburyja. Kanonik u Nesleu, postao je oko 1067. priorom regularnih kanonika augustinaca u samostanu svetog Quentina svoga rodnog Beauvaisa. Za biskupa Chartresa (departman Eure-et-Loir), 96 kilometara jugozapadno od Pariza, izabran je 1090, a posvetio ga je papa Urban II.

Borio se protiv simonije (trgovine crkvenim službama) i pokazao se pravednim i časnim posrednikom u problematičnoj situaciji, u kojoj se našao brakolomni francuski kralj Filip I, koji se rastao s kraljicom Berthom Holandskom i htio se 1092. oženiti već udanom Bertradom od Anjoua. Zbog toga je biskup Ivo bio optužen za veleizdaju i nakratko zatvoren. Vrhunski crkveni pravnik, u sukobu između Crkve i države stao je na stranu pape Grgura VII, a nastojao je izmiriti kralja i papu. Njegove pravne odluke postale su temelj i mjerilo crkvenog prava. Sačuvani su njegovi kanonski spisi, pisma i propovijedi. Preminuo je 23. prosinca 1116. u Chartresu, a pokopan je u kripti katedrale Naše Gospe. Ubrzo nakon smrti proglašen je svetim, a taj status potvrdio je 1570. papa Pio V. Zaštitnik je svoga biskupskog grada Chartresa, kanonika i crkvenih pravnika.

Sveti Ivo iz Chartresa

Slika: Sveti Ivo iz Chartresa

Sveti Ivo iz Chartresa

Slika: Sveti Ivo iz Chartresa

Sveti Ivo iz Chartresa

Slika: Sveti Ivo iz Chartresa

Sveti Ivo iz Chartresa

Slika: Sveti Ivo iz Chartresa

Sveti Ivo iz Chartresa

Slika: Sveti Ivo iz Chartresa

Sveti Ivo iz Chartresa

Slika: Sveti Ivo iz Chartresa

Sveti Ivo iz Chartresa

Slika: Sveti Ivo iz Chartresa

Sveti Ivo iz Chartresa

Slika: Sveti Ivo iz Chartresa

Sveti Ivo iz Chartresa

Slika: Sveti Ivo iz Chartresa

Sveti Ivo iz Chartresa

Slika: Sveti Ivo iz Chartresa

Sveti Ivo iz Chartresa

Slika: Sveti Ivo iz Chartresa

Svetac dana - Sveta Eufrosina iz Polocka

Sveta Eufrosina iz Polocka

Sveta Eufrosina iz Polocka

Sveta Eufrosina iz Polocka, bjeloruska kneginja, redovnica, rođena je oko 1110. u Polocku na rijeci Zapadnoj Dvini (Vitebska oblast, sjeverna Bjelorusija), u kneževskoj obitelji, kao Predslava, kći kneza Svjatoslava i unuka kneza Vseslava. Kad su je roditelji htjeli zaručiti, pobjegla je s 12 godina u ženski samostan svete Sofije, u kojem je poglavarica bila njezina tetka. Zaredila se i uzela ime Eufrosina. Najprije je živjela kao pustinjakinja u jednoj ćeliji blizu katedrale svete Sofije. Bavila se prepisivanjem svetih knjiga, što je bio vrlo naporan i dugotrajan proces. Zarađeni novac darivala je siromasima. Biskup Polocka Elias povjerio je 1128. Eufrosini osnivanje ženskog samostana u Selcu, na mjestu gdje se nalazila stara rezidencija polockih biskupa. Prema legendi tri puta joj se javio anđeo Gospodnji i pokazao joj gdje će ustrojiti samostan Svetog Spasa. Za njom je u samostan došla i njezina sestra Gordislava (redovničko ime Evdokija) te mnoge druge djevojke plemenitog roda. Eufrosinina sestrična Zvenislava donijela je u samostan sve svoje blago, haljine i drago kamenje. Eufrosina je i nju zaredila i dala joj redovničko ime Evpraksija. U samostanu Svetog Spasa redovnice su prepisivale knjige, pjevale, šivale i bavile se ručnim radom. Taj samostan, opremljen bogatom knjižnicom, bio je živo kulturno središte.

Eufrosina je dala sagraditi dvije crkve, a jedna od njih, crkva Preobraženja Gospodnjeg, sagrađena 1161. u Selcu, danas dio samostana svete Eufrosine, smatra se najljepšim primjerom rane bjeloruske arhitekture. Utemeljila je oko 1160. i muški samostan te crkvu posvećen Svetoj Bogorodici. Hodočastila je u Carigrad, gdje su je svečano dočekali car Manuel I. i patrijarh Mihael III. Žarko je željela umrijeti u Jeruzalemu i molila je na tu nakanu. I zaista, kad je nakon Carigrada posjetila Jeruzalem, tamo je 1173. preminula u samostanu Mar Saba. Pokopana je u samostanu svetog Teodozija, a od 1910. njezine relikvije počivaju u samostanu svete Eufrosine, u njezinom rodnom Polocku. Omiljena svetica u bjeloruskom narodu, zaštitnica je Bjelorusije i grada Polocka. Svetom ju je proglasio 1984. papa Ivan Pavao II. Časte je i istočne i zapadne Crkve, i katolici i pravoslavci. Posvećene su joj brojne crkve u Bjelorusiji i diljem svijeta. Junakinja je mnogih djela bjeloruskih književnika, pjesnika i slikara. Glasovit je Eufrosinin križ, remek-djelo majstora Lazara Bogše (križ od čempresa ukrašen zlatom, draguljima i emajlom), nastalo 1161. po Eufrosininoj narudžbi. Taj križ, jedan od nacionalnih simbola Bjelorusije, nažalost je nestao 1941, a postoje različite verzije o tome tko ga je ugrabio (Nijemci ili Sovjeti). Repliku Eufrosininog križa izradio je 1997. majstor Nikolaj Kuzmič iz Bresta i ona je sada izložena u katedrali u Polocku.

Sveta Eufrosina iz Polocka

Slika: Sveta Eufrosina iz Polocka

Sveta Eufrosina iz Polocka

Slika: Sveta Eufrosina iz Polocka

Sveta Eufrosina iz Polocka

Slika: Sveta Eufrosina iz Polocka

Sveta Eufrosina iz Polocka

Slika: Sveta Eufrosina iz Polocka

Sveta Eufrosina iz Polocka

Slika: Sveta Eufrosina iz Polocka

Sveta Eufrosina iz Polocka

Slika: Sveta Eufrosina iz Polocka

Sveta Eufrosina iz Polocka

Slika: Sveta Eufrosina iz Polocka

Sveta Eufrosina iz Polocka

Slika: Sveta Eufrosina iz Polocka

Sveta Eufrosina iz Polocka

Slika: Sveta Eufrosina iz Polocka

Sveta Eufrosina iz Polocka

Slika: Sveta Eufrosina iz Polocka

Sveta Eufrosina iz Polocka

Slika: Sveta Eufrosina iz Polocka

Abecedni popis - svetkovine, blagdani, spomendani