Župa svetog Nikole biskupa

JASTREBARSKO

Ljubav prema bližnjemu ukorijenjena je u ljubavi prema Bogu

30.11.2014 9:48:00

U Pastoralnom centru naše župe održan je u subotu, 29. studenoga, susret župnih pastoralnih i ekonomskih vijeća te članova župnih Caritasa na razini dekanata.

Predavanje je održao prof. dr Josip Šimunović, koji je susret započeo riječima pape Ivana Pavla ll. o duhovnosti zajedništva :“...Prije planiranja konkretnih inicijativa potrebno je promicati duhovnost zajedništva omogućujući da se ona pokaže kao odgojno načelo na svim mjestima gdje se izgrađuje čovjek i kršćanin, gdje se odgajaju službenici oltara, posvećeni službenici, pastoralni djelatnici, gdje se grade obitelji i zajednice. Duhovnost zajedništva znači ponajprije pogled srca, usmjeren na otajstvo presvetog Trojstva koje boravi u nama i čije svjetlo treba vidjeti također na licu braće i sestara pokraj nas. Nadalje, duhovnost zajedništva znači sposobnost da se čuje brat u vjeri u dubokom jedinstvu mističnog tijela, dakle kao“netko tko mi pripada“, kako bi se znale podijeliti njegove radosti, trpljenja, kako bi se naslutile njegove želje i kako bi se brinulo o njegovim potrebama... Duhovnost zajedništva konačno znači „dati prostora“ bližnjemu, noseći „jedni bremena drugih“(Gal 6,2) i odbijajući sebeljublje napasti koje nas neprestance napadaju i stvaraju suparništvo, karijerizam, nepovjerenje, ljubomore. Nemojmo si umišljati: bez tog duhovnog hoda malo bi služila izvanjska sredstva zajedništva. Postala bi naprave bez duše, krinke zajedništva, više negoli njegovi putovi izražavanja i rasta.“

Susret župnih pastoralnih i ekonomskih vijeća te članova župnih Caritasa na razini dekanata
Slika: Susret župnih pastoralnih i ekonomskih vijeća te članova župnih Caritasa na razini dekanata

U daljnjem toku predavanja utvrdili smo:
Župno pastoralno vijeće je župnikovo savjetodavno i djelatno tijelo koje proučava, planira, usklađuje, priprema i provjerava izvođenje pastoralnog rada u župi. Potiče i omogućuje suodgovornost u djelovanju svih vjernika u pastoralnom radu u župi, na području naviještanja, bogoslužja i dobrotvornosti te time povezuje djelovanje svećenika i laika.
Župno ekonomsko vijeće također se uključuje u mozaik djelovanja vjernika laika i to dragovoljnog. Po mogućnosti je sastavljeno od stručnjaka, a pomaže u upravljanju župnim ekonomskim dobrima. Članovi ovog vijeća imaju savjetodavni glas te moraju biti moralno čestite osobe, aktivno uključene u župni život, sposobne procijeniti ekonomska pitanja u crkvenom duhu, te prema načelima gospodarstva i prava.

Caritas je nezaobilazna djelatnost župne zajednice, nezaobilazno sredstvo brige svake župne zajednice za one najpotrebnije: osamljene, starce, djecu, napuštene, siromašne, ugrožene na različite načine, od droge do nasilja u obitelji. Djelovanje Caritasa je mnogostruko, a trebalo bi zahvaćati cijelu župnu zajednicu i društvo uopće.
Također moramo biti svjesni i ovih važnih činjenica:
Vjerniku laiku povjerena je izvorna, nezamjenjiva i neprenosiva zadaća-djelovati za dobro svojih bližnjih.

Moramo se naviknuti djelovati u povezanosti sa svojim svećenicima, a vezano za probleme zajednice, zajedno ih pretresati i pronalaziti zajednička rješenja, pomagati ih molitvom i djelom da bi oni mogli lakše savladati teškoće i plodonosnije ispunjavati svoje dužnosti.
Prema svojim silama moramo naučimo pomagati u svakom apostolskom i misionarskom pothvatu svoje crkvene obitelji.

Svećenici se među laicima moraju ponašati prema primjeru svoga Učitelja koji među ljude 'nije došao da bude posluživan nego da služi i život svoj da kao otkupninu za mnoge'(Mt 20,28). Oni trebaju rado slušati laike i bratski promatrati njihove želje, priznavajući njihovo iskustvo i mjerodavnost na raznim poljima ljudske djelatnosti, da bi tako mogli zajedno s njima razabirati znakove vremena.

Ljubav prema bližnjemu ukorijenjena je u ljubavi prema Bogu, a to je zadaća svakog pojedinog vjernika, ali i cijele zajednice.

Na kraju smo zaključili da je vjera „vjerna suputnica na životnom putu, koja omogućuje, uvijek iznova, zamjećivati čudesa koja Bog čini za nas. Vjera ima za cilj pomoći nam uočavati znakove vremena u današnjoj povijesti, stoga obvezuje svakoga od nas da postane živi znak prisutnosti Uskrsloga u svijetu.“

Susret smo završili Euharistijom, prinoseći Gospodinu sve naše župne zajednice i zajednička nastojanja, kako bismo što potpunije realizirali svoj kršćanski identitet.

Smiljana Popović, članica Župnog pastoralnog vijeća

Vezane vijesti
Upoznaj samoga sebe i svoje poslanje (25.11.2018 17:11:00)
Susret članova župnih Pastoralnih i Ekonomskih vijeća te članova Caritasa Jastrebarskog dekanata (17.11.2015 20:50:00)
PROSLAVA 350. OBLJETNICE OSNIVANJA ŽUPE SVETOG ANTUNA PUSTINJAKA U SLAVETIĆU 6. studenoga 2011. (20.10.2011 20:43:00)


Ostale novosti pročitajte ovdje