Župa svetog Nikole biskupa

JASTREBARSKO


SVECI MJESECA - KOLOVOZ

1Sveti Alfonz Liguori
1Sveti Petar Julijan Eymard
1Sveti Petar Faber
2Gospa od anđela
2Sveti Euzebije iz Vercellija
2Sluga Božji Aleksa Benigar
3Blaženi Augustin Kažotić
3Sveta Lidija iz Tijatire
3Sveti Nikodem
4Sveti Ivan Marija Vianney
4Sveti Stjepan I
4Sveti Luigi Scrosoppi
5Gospa Snježna
5Sveta Nona
5Sveti Osvald
6Preobraženje Gospodinovo
6Sveti Hormizda
6Sveti Kremet
7Sveti Siksto II, papa i mučenik
7Sveti Kajetan
7Sveti Albert iz Trapanija
8Sveti Dominik
8Sveti Cirijak Rimski
8Sveta Mary MacKillop
9Sveta Terezija Benedikta od Križa
9Sveti Emigdije
9Sveta Marianne Cope
10Sveti Lovro, đakon i mučenik
10Blaženi Franciszek Drzewiecki
10Sluga Božji Nikola Bijanković
11Sveta Klara
11Sveti John Henry Newman
11Sveta Filomena
12Blaženi Inocent XI.
12Blaženi Karl Leisner
12Blažena Carmen Elena Rendiles Martínez
13Sveti Kasijan
13Sveti Poncijan i Hipolit
13Blaženi Marko iz Aviana
13Sveta Radegunda
14Sveti Maksimilijan Kolbe
14Sveti Dominik Ibánez de Erquicia i Franjo Shoyemon
14Sveti Antonio Primaldo i otrantski mučenici
15Velika Gospa
15Sveti Tarzicije
15Sveti Alfred iz Hildesheima
16Sveti Rok
16Sveti Stjepan kralj
16Sluga Božji Antun Mahnić
17Sveti Hijacint
17Sveta Klara iz Montefalca
17Sveti Ivan Rilski
18Sveta Jelena Križarica
18Sveti Agapit
18Sveti Alberto Hurtado Cruchaga
19Sveti Ivan Eudes
19Sveti Sebald
19Sveti Ljudevit Anžuvinac
20Sveti Bernard
20Sveta Maria de Mattias
20Sveti Samuel
21Sveti Pio X.
21Blaženi Aleksandar Haleški
21Sveti Sidonije Apolinar
22Blažena Djevica Marija Kraljica
22Sveti Simforijan iz Autuna
22Blaženi Bernard iz Offide
23Sveta Ruža Limska
23Sveti Filip Benizi
23Sluga Božji Josip Stadler
24Sveti Bartol
24Blaženi Miroslav Bulešić
24Blažena Veronica Antal
25Sveti Ljudevit
25Sveti Josip Calasanz
25Sveti Thomas de Cantilupe
26Sveti Aleksandar iz Bergama
26Sveta Marija od Propetog Isusa Baouardy
26Sveti Melkisedek
26Blaženi Ivan Pavao I
27Sveta Monika
27Sveta Emilija de Vialar
27Sveti David Lewis
28Sveti Augustin
28Sveta María Micaela Desmaissières
28Blažena Levkadija (Lavrentija) Harasimiv
29Mučeništvo svetog Ivana Krstitelja
29Sveta Sabina Rimska
29Blažena Bronislava
30Sveta Margaret Ward
30Blaženi Alfredo Ildefonso Schuster
30Sveta Narcisa od Isusa
31Sveti Rajmund Nonat
31Sveti Josip iz Arimateje
31Gospa od Suza

DEKANAT

O ŽUPI

ZAJEDNICE

LINKOVI

Mjesec    Dan     

Svetac dana - Mučeništvo svetog Ivana Krstitelja

Mučeništvo svetog Ivana Krstitelja

Mučeništvo svetog Ivana Krstitelja

Danas se Crkva Kristova spominje mučeništva ili glavosijeka sv. Ivana Krstitelja, jer je na taj dan po Rimskom martirologiju „po drugi put pronađena njegova časna glava“. Ta je glava kasnije prenesena u Rim, gdje se s velikim poštovanjem čuva u bazilici San Silvestro in Capite. Mučeništvo svetog Ivana opisuju evanđelisti sveti Matej, sveti Marko i sveti Luka. Sveti Marko ovako opisuje taj dramatični događaj: „Herod je bio zapovjedio da uhvate Ivana i da ga, svezana u lance, bace u tamnicu, zbog Herodijade, žene svoga brata Filipa, koju bijaše uzeo za ženu, jer mu je Ivan govorio: 'Nije ti dopušteno imati ženu svoga brata.' Zato ga je Herodijada zamrzila i htjela ubiti, ali nije mogla. A Herod se bojao Ivana. Znao je da je pravedan i Bogu posvećen čovjek i zato ga je štitio. Kad bi ga slušao, odmah bi se zbunio, ali bi ga ipak rado slušao. No, dođe zgodan dan, kad Herod o svom rođendanu priredi gozbu svojim velikašima, visokim časnicima i galilejskim prvacima. Uđe Herodijadina kći te je tako plesala da se svidjela Herodu i gostima. Kralj reče djevojci: 'Išti od mene što god hoćeš, i dat ću ti.' I zakle joj se: 'Dat ću ti što god zatražiš od mene, pa bilo to i pol moga kraljevstva.' Ona iziđe te reče svojoj majci: 'Što ću tražiti?' - 'Glavu Ivana Krstitelja,' odgovori ona. Vrati se odmah žurno kralju i zatraži: 'Hoću da mi odmah daš na pladnju glavu Ivana Krstitelja.' To ražalosti kralja, ali zbog zakletve dane pred gostima ne htjede je odbiti. Kralj odmah pošalje krvnika i naredi mu da donese Ivanovu glavu. Ovaj ode, odrubi mu glavu u tamnici, donese je na pladnju i dade je djevojci, a djevojka svojoj majci. Kad to čuše Ivanovi učenici, dođoše i uzeše njegovo tijelo te ga položiše u grob" (Mk 6,17-29).
Sveti Augustin, koga smo jučer slavili, ovako komentira taj događaj, koji nas podsjeća na mnoga zbivanja modernog vremena: "Tek što sam pročitao Evanđelje, pred mojim se očima ukazao okrutan prizor: glava svetog Ivana na pladnju, prokleti nalog pun okrutnosti, jer se nije mogla podnositi istina. Jedna djevojka pleše, a jedna se mati odmara; usred bestidnosti i uživanja jedne gozbe drsko se stvara i izvodi bezbožna zavjera. I tako se na Ivanu ispunila riječ, koju je sam unaprijed rekao: 'On mora rasti, a ja se umanjivati. On je, uistinu, bio umanjen kad mu je bila odrubljena glava; a Krist je porastao na križu." Mučeništvu svetog Ivana Krstitelja posvećene su mnoga naselja, župe, crkve i kapele diljem svijeta i hrvatskih krajeva (Županja, Berak kod Tompojevaca, Osijek-Brijest, Golinci kod Donjeg Miholjca, Zapolje kod Rešetara, Banićevac kod Cernika, Čemernica kod Virovitice, Kuželj kod Delnica, Koromačno kod Raše, Merag na Cresu, Žman na Dugom otoku, Vir, Bibinje-Punta, Poličnik, Medviđa kod Benkovca, Povlja na Braču, Osobjava kod Janjine na Pelješcu, Odžak, Dobrošin kod Uskoplja, Gradina kod Čitluka).

Mučeništvo svetog Ivana Krstitelja

Slika: Mučeništvo svetog Ivana Krstitelja

Mučeništvo svetog Ivana Krstitelja

Slika: Mučeništvo svetog Ivana Krstitelja

Mučeništvo svetog Ivana Krstitelja

Slika: Mučeništvo svetog Ivana Krstitelja

Mučeništvo svetog Ivana Krstitelja

Slika: Mučeništvo svetog Ivana Krstitelja

Mučeništvo svetog Ivana Krstitelja

Slika: Mučeništvo svetog Ivana Krstitelja

Mučeništvo svetog Ivana Krstitelja

Slika: Mučeništvo svetog Ivana Krstitelja

Mučeništvo svetog Ivana Krstitelja-župna crkva u Odžaku

Slika: Mučeništvo svetog Ivana Krstitelja-župna crkva u Odžaku

Mučeništvo svetog Ivana Krstitelja-župna crkva u Osijeku (Brijest)

Slika: Mučeništvo svetog Ivana Krstitelja-župna crkva u Osijeku (Brijest)

Mučeništvo svetog Ivana Krstitelja-župna crkva u Županji

Slika: Mučeništvo svetog Ivana Krstitelja-župna crkva u Županji

Svetac dana - Sveta Sabina Rimska

Sveta Sabina Rimska

Sveta Sabina Rimska

Sveta Sabina, rimska mučenica, rođena je krajem I. stoljeća u Rimu, a neko vrijeme živjela je u Umbriji. Plemenita poganka, kći patricija Heroda Metalarija, bogata udovica senatora Valentina, obratila se na kršćanstvo zahvaljujući svojoj sirijskoj robinji, svetoj Serapiji, rodom iz Antiohije. Sa Serapijom je noću odlazila u katakombe, gdje su se potajice okupljali kršćani. Tamo je Sabina i krštena. Kad su za vladavine cara Hadrijana progonitelji kršćana Serapiju usmrtili toljagama, Sabina je njezino tijelo pokopala u obiteljskom mauzoleju.

Zlotvori su uskoro uhitili i Sabinu, a rimski sudac Elpidije tražio je od nje da se odrekne Krista Gospodina. Ona je to odbila pa su joj mačem odrubili glavu. Dogodilo se to u Rimu, u kolovozu 120. ili 126. Sabinine relikvije dopremljene su 430. na rimski brijeg Colle Aventino, gdje je na mjestu njezine kuće između 422. i 432. podignuta bazilika Santa Sabina. Prema predaji, u toj bazilici sveti Dominik je 1219. osnovao dominikanski red. Svetu Sabinu zazivaju kod krvarenja, kod prekomjernih kiša, a zaštitnica je domaćica, djece, talijanske biskupije Avezzano (Abruzzo) te mnogih naselja, župa, crkava i kapela.

Sveta Sabina Rimska

Slika: Sveta Sabina Rimska

Sveta Sabina Rimska

Slika: Sveta Sabina Rimska

Sveta Sabina Rimska

Slika: Sveta Sabina Rimska

Sveta Sabina Rimska

Slika: Sveta Sabina Rimska

Sveta Sabina Rimska

Slika: Sveta Sabina Rimska

Sveta Sabina Rimska

Slika: Sveta Sabina Rimska

Sveta Sabina Rimska

Slika: Sveta Sabina Rimska

Sveta Sabina Rimska

Slika: Sveta Sabina Rimska

Sveta Sabina Rimska

Slika: Sveta Sabina Rimska

Sveta Sabina Rimska

Slika: Sveta Sabina Rimska

Sveta Sabina Rimska-bazilika u Rimu

Slika: Sveta Sabina Rimska-bazilika u Rimu

Sveta Sabina Rimska-bazilika u Rimu

Slika: Sveta Sabina Rimska-bazilika u Rimu

Svetac dana - Blažena Bronislava

Blažena Bronislava

Blažena Bronislava

Blažena Bronislava (Bronisława), poljska redovnica premostratenka (norbertinka), mističarka, rođena je kao Bronisława Odrowążówna oko 1200/1203. u Kamieńu Śląskom (Gornja Šleska, Opolsko vojvodstvo, jugozapadna Poljska), kao najstarija kći Miłosława (zvanog Stanisław) Odrowąża i Anne iz obitelji Gryf. Potjecala je iz glasovitog roda Prandota-Odrowąż, a njezini bliski rođaci bili su dominikanci, blaženi Czesław Odrowąż i sveti Hijacint (Jacek Odrowąż), o kojem pišemo u prilogu od 17. kolovoza. Stupila je sa šesnaest godina u samostan premostratenki (norbertinki) u Zwierzyńcu kod Krakova. Već je u mladosti izabrana za poglavaricu samostana. Dubokom je ljubavlju i pobožnošću štovala Isusov križ, razmatrala Isusovu muku i mnogo je molila, iz dubine svoje duše. Kad su 1241. Krakov napali Tatari, razorili njezin samostan, kad su se redovnice skrivale u obližnjim šumama i kad je izbila epidemija kuge, Bronislava je tješila unesrećene i brinula se o zaraženim bolesnicima. Dijelila im je lijekove, odjeću i hranu. Uvijek je nalazila vremena i mjesta za usrdnu molitvu.

Često je molila na brdu Sikorniku, nedaleko od samostana i tamo je doživjela mnoga viđenja, pored ostalog i ono, u kojem joj Krist povjerava svoj križ. Bila je mističarka, živjela asketski, a kad je 1257. preminuo njezin rođak, sveti Hijacint, doživjela je viđenje, u kojem ga na nebu dočekuje Majka Božja. Časna majka Bronislava preminula je 29. kolovoza 1259. u Krakovu, usred molitve na brdu Sikorniku, kasnije nazvanom po njoj (Góra św. Bronisławy). Pokopana je u samostanskoj crkvi u Zwierzyńcu. U vrijeme švedske invazije, 1656, crkva je opljačkana, relikvije su izgubljene, ali su 1782. pronađene. Na glasu svetosti odmah nakon smrti, proglašena je 1707. zaštitnicom Poljske i siročadi. Blaženom ju je proglasio 23. kolovoza 1839. papa Grgur XVI. Blaženoj Bronislavi posvećene su u Poljskoj crkve, kapele i mnoge ulice, a od 1933. njezino ime nosi i jedan planetoid. Zazivaju je kod kuge i kolere, a zaštitnica je biskupije Opole, Krakova, Zwierzyńca i dobrog glasa (ugleda). Posvećena su joj mnoga umjetnička djela.

Blažena Bronislava

Slika: Blažena Bronislava

Blažena Bronislava

Slika: Blažena Bronislava

Blažena Bronislava

Slika: Blažena Bronislava

Blažena Bronislava

Slika: Blažena Bronislava

Blažena Bronislava

Slika: Blažena Bronislava

Blažena Bronislava

Slika: Blažena Bronislava

Blažena Bronislava

Slika: Blažena Bronislava

Blažena Bronislava

Slika: Blažena Bronislava

Blažena Bronislava

Slika: Blažena Bronislava

Blažena Bronislava

Slika: Blažena Bronislava

Blažena Bronislava

Slika: Blažena Bronislava

Blažena Bronislava

Slika: Blažena Bronislava

Blažena Bronislava

Slika: Blažena Bronislava

Blažena Bronislava

Slika: Blažena Bronislava

Blažena Bronislava

Slika: Blažena Bronislava

Blažena Bronislava

Slika: Blažena Bronislava

Abecedni popis - svetkovine, blagdani, spomendani